The Worthy

The Worthy är ett band, en duo, som jag våren 2013 tog några bilder på.