Alphems Arboretum

Reportage

Ett jobb jag gjorde tillsammans med frilansjournalisten Annika Torstensson.

Alphems Arboretum ligger i Floby, Falköpings kommun, och är en av Sveriges största trädsamlingar skapad av en privatperson.
Parken är anlagd i början av 1900-talet av lantbrevbäraren Frans Johan Gegerfeldt.